Kırsal Kalkınma Desteklemesi Kapsamında Genç Çiftçi Projesi
 
13/04/2016 tarihinde başlayıp 12/05/2016 tarihinde bitecek olan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin  Desteklenmesi  Hakkında Tebliğ (TEBLİĞ NO: 2016/16) ile ilgili ön başvuruların www.gencciftci.tarim.gov.tr adresinden yapıldıktan sonra; başvuru ile ilgili evraklar internet ortamında alınıp ;
 
1) Nüfus cüzdanı örneği,
2) Ön başvuruda var ise yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair ikametgâh belgesi,
3) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.
6) Ön başvuruda var ise proje konusu kapsamında kurs bitirme belgesi,
7) İlçe Vakıf Müdürlüğünden alınacak Gelir Tespit Belgesi
​8) Engelli ise onaylı Sağlık Kurulu Raporu.
9) Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ise onaylı belge.
10) Ön başvuruda var ise yatırım yerinin ve işletmenin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi(tapu, tahsis belgesi, kadastro tapulama tutanağı, keşif raporu),
11) Ön başvuruda proje konusu içeriğinde var iseTürkiye Patent Enstitüsü resmi internet sitesinden alınan coğrafi işaret tescil belgesi örneği.
12) SGK hizmet dökümü belgesi, ile birlikte dosya içinde teslim edilir.
 
 
        https://gencciftci.tarim.gov.tr/Account/Login